انکوباتور آزمایشگاهی و کاربردش چیست ؟

انکوباتور آزمایشگاهی و کاربردش چیست ؟

نکات فنی انکوباتور (گرمخانه)

انکوباتور برای نگهداری سوسپانسیون یا محیط های کشت حاوی میکروب یا آزمایشهای آزمایشگاهی در حرارت خاص استفاده میشود.

چگونگی کاربری انکوباتور

انکوباتور محفظه عایقبندی شده ای است که برای نگهداری دما ورطوبت تنظیم شده محیط برای رشد میکرو ارگانیسم ها مورد نیاز است. بعضی انکوباتورها قابلیت تامین میزان دلخواه ازCO2 برای میکرو ارگانیسم هایی را که دی اکسید کربن دوست    Capnophilicهستند  دارند.

انکوباتورهای بدون :CO2

تنظیم کننده دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید.

وقتی درجه حرارت به دمای مورد نظر رسید ، دما را در هر روز روی برگه کنترل کیفیت QC ثبت کنید.

نمونه ها را به طور ایمن روی سینی ها یا قفسه ها قرار دهید.

میتوانید با قرار دادن یک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک محیط انکوباتور را مرطوب نمایید.

انکوباتورهای CO2 دار:

 سطح دما وCO2  دربرگهQC در هر روز استفاده ثبت میشوند.

 در صورت اتمام سیلندر گازCO2 ،تا زمان شارژ مجدد آن میتوان جهت نگهداری نمونه های نیازمندCO2 ،از محفظه حاوی شمع( candle jar )به صورت جایگزین استفاده کرد.

نحوه نگهداری انکوباتور

همه انکوباتورها باید به طور ماهانه با محلول صابون ملایم ، تمیز و در صورت لزوم ضد عفونی شوند.

 به منظور رعایت موارد ایمنی ، کپسولهایCO2 باید به صورت ایستاده با زنجیر سنگین به دیوار محکم بسته شوند. زمانیکه از سیلندرها استفاده نمیشود ، سوپاپها و درپوشها باید محکم بسته شوند. سیلندرهای خالی را با زنجیر روی حمل کننده سیلندر محکم ببندید. هرگز سیلندرهای گاز را در دمای بالاتر از F125° (C52°) نگهداری نکنید. سیلندرها را در وضعیت افقی قرارندهید.

کنترل کیفی انکوباتور

حرارت انکوباتور با دماسنج کالیبره، اندازه گیری و به طور روزانه و در دو نوبت بر روی منحنی حرارت ثبت میشود.

تمام عملیات نگهداری، تمیز کردن ،تعویض سیلندر و حرارت روزانه باید در جداول مربوطه ثبت شود.

 در انکوباتورهایCO2 دار یک کشت از نایسریا گونوره را در انکوباتور قرار دهید. هر روز آن را پاساژ داده و رشدش را بررسی

 نمایید. این ارگانیسم برای رشد کاملا بهCO2 نیاز دارد.

ایمنی انکوباتور

زمانیکه دمای انکوباتور خارج از محدوده قابل قبول برای واحد مورد نظر باشد، باید به مسئولفنی یا سوپروایزر اطلاع

داده شود.

اقدامات اصلاحی باید مطابق موارد ذیل انجام شود:

منبع برق ،پریز برق و کلیدهای روشن/ خاموش را بررسی

کنید.

دمای تنظیم Set Point را بررسی کنید.

اگر دستگاه هنوز درست کار نمیکند ،به شرکت پشتیبان اطلاع دهید.

برگرفته شده از مقاله دکتر حسین دار آفرین

مشاهده و خرید انواع انکوباتور آزمایشگاهی

ارسال شده در 2018-01-01 آموزش 0 304

یک نظر ارسال کنیدپاسخی ارسال کنید

مقایسه 0
قبلی
بعدی

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت