counter free hit invisible

لام آزمایشگاهی چیست ؟

لام میکروسکوپ

لام یک قطعه  شیشه ای نازک و اغلب مستطیل شکل است که برای بررسی میکروسکوپی نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر لام به عنوان یک پایه برای قرار دادن نمونه زیر میکروسکوپ استفاده می شود و آنها را می توان برچسب زد و مدت ها ذخیره سازی کرد.

لامل آزمایشگاهی چیست ؟

لامل میکروسکوپ

لامل آزمایشگاهی ( تیغک شیشه...

بیشتر
مقایسه 0

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت