counter free hit invisible

ارلن مایر

ارلن مایر یا مخروطی نوعی فلاسک آزمایشگاهی است که یک تَه مسطح ، یک بدنه مخروطی و یک گردن استوانه ای دارد. ارلن مایر پس از این که شیمی دان آلمانی امیل ارلن مایر، آن را در سال 1860 ساخت به این نام نامیده شد.

موارد استفاده از ارلن مایر

لبه ها و کناره های به تدریج باریک شده و گردنه باریک این فلاسک به محتوای درون ظرف اجازه مخلوط شدن به وسیله...

بیشتر
مقایسه 0

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت