counter free hit invisible

لوپ سوز چیست؟

لوپ سوز یا هیتر گلس بید یک دستگاه به منظور ایجاد گرما برای استریل کردن سریع لوپ، سر سوزن ها، پنس های کوچک و غیره طراحی و تولید شده است. در حقیقت استریل کردن اشیاء در دستگاه گلس بید هیتر به وسیله گرمای ایجاد شده می باشد ، آن هم بدون انتشار خطرناک میکروارگانیسم ها و در عرض چند ثانیه انجام می گردد.

بدون شک یکی از بهترین روش ها برای اس...

بیشتر
مقایسه 0

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت