counter free hit invisible

محلول بافر چیست؟

ثابت نگه داشتن pH در موارد زیادی کاربرد دارد. بافرها محلول هایی هستند که قابلیت ثابت نگه داشتن pH محیط را دارند. برای انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی لازم است تا pH در یک محدوده ثابت نگهداشته شود که محلول های بافر این کار را انجام می دهند. محلول بافر ترکیبی از یک اسید و باز مزدوج آن یا بالعکس تشکیل شده است. علت خاصیت بافری، وج...

بیشتر
مقایسه 0

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت