counter free hit invisible
 • 70,000 تومان 882موود در انبار
  قابلیت نشان دادن دما تا 50 درجه سانتی گراد 120 درجه فارنهایت
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره گاتالوک: 8030R060-qp مشخصه: مناسب آشپزخانه. با وضوح عالی . پرشده با مایع قرمز رنگ. درجه بندی 1درجه سانتیگراد. جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار . دامنه کار: درجه سانتیگراد60+10-
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره گاتالوک: 8010R120-qp مشخصه: مناسب پخت وپز. بدون روکش تفلون . پرشده با مایع قرمز رنگ. درجه بندی 1درجه سانتیگراد. جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار . دامنه کار: درجه سانتیگراد120+10-
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره گاتالوک: 8010R120/T-qp مشخصه: مناسب پخت وپز. با روکش تفلون . پرشده با مایع قرمز رنگ. درجه بندی 1درجه سانتیگراد. جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار . دامنه کار: درجه سانتیگراد120+10-
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره گاتالوک: 8030R120-qp مشخصه: مناسب پخت وپز. با زضوح عالی . پرشده با مایع قرمز رنگ. درجه بندی 1درجه سانتیگراد. جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار . دامنه کار: درجه سانتیگراد110+30+
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره گاتالوک: 8010R200-qp مشخصه: مناسب شیرینی پزی . بدون روکش تفلون . پرشده با مایع قرمز رنگ. درجه بندی 1درجه سانتیگراد. جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار . دامنه کار: درجه سانتیگراد020+80+
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره گاتالوک: 8010R200-bl مشخصه: مناسب شیرینی پزی . بدون روکش تفلون . پرشده با مایع قرمز رنگ. درجه بندی 1درجه سانتیگراد. در بسته بندی با پوشش حبابی. جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار . دامنه کار: درجه سانتیگراد200+80+
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره کاتالوگ: 5050T060-qp مشخصه: مناسب کاربرهای عمومی.باقطر6-7 میلی متر.مقاوم به مواد شیمیایی. باطول305میلی متر. بادرجه بندی 0/5 درجه سانتیگراد. جای آویز. میزان دقت 1 درجه سانتیگراد.غوطه وری کامل دامنه کار: درجه سانتیگراد60+10-
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره کاتالوگ: 5050T150-qp مشخصه: مناسب کاربرهای عمومی.باقطر6-7 میلی متر.مقاوم به مواد شیمیایی. بادرجه بندی 1 درجه سانتیگراد.باطول305میلی متر. جای آویز.غوطه وری کامل . میزان دقت 2 درجه سانتیگراد. دامنه کار: درجه سانتیگراد150+20-
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره کاتالوگ: 5040T250-qp مشخصه: مناسب کاربرهای عمومی.باقطر6-7 میلی متر.مقاوم به مواد شیمیایی. بادرجه بندی 1 درجه سانتیگراد.باطول305میلی متر. جای آویز.غوطه وری کامل . میزان دقت 2 درجه سانتیگراد. دامنه کار: درجه سانتیگراد250+20-
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره کاتالوگ: 5040T400-qp مشخصه: مناسب کاربرهای عمومی.باقطر6-7 میلی متر.مقاوم به مواد شیمیایی. بادرجه بندی2 درجه سانتیگراد.باطول305میلی متر. جای آویز.غوطه وری کامل . میزان دقت 4 درجه سانتیگراد. دامنه کار: درجه سانتیگراد360+20-
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره گاتالوک: 8010R201-qp مشخصه: مناسب شیرینی پزی . محدوده دمایی غذاها مشخص شده اند . پرشده با مایع قرمز رنگ. درجه بندی 1درجه سانتیگراد. جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار دامنه کار: درجه سانتیگراد200+80+
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره کاتالوگ: 5050T060-qp مشخصه: مناسب کاربرهای عمومی.باقطر6-7 میلی متر.مقاوم به مواد شیمیایی. باطول305میلی متر. بادرجه بندی 1 درجه سانتیگراد. جای آویز. میزان دقت 2 درجه سانتیگراد.غوطه وری کامل دامنه کار: درجه سانتیگراد101+20-
 • تماس بگیرید

  کشور تولید کننده :  فرانسه 

  شماره کاتالوگ: 5040T360-qp مشخصه: مناسب کاربرهای عمومی.باقطر6-7 میلی متر.مقاوم به مواد شیمیایی. بادرجه بندی2 درجه سانتیگراد.باطول305میلی متر. جای آویز.غوطه وری کامل . میزان دقت 4 درجه سانتیگراد. دامنه کار: درجه سانتیگراد360+20-
مقایسه 0

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت