• 42,700 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  مدل :  با کیت عمومی  با کیت لوله  با کیت لیوان  بدون کیت داخلی 

  کاربرد: حمل ایمن وسازماندهی انواع نمونه وظروف نمونه برداری
 • 9,000 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  مدل :  125SS  125MM  125SM  155SS  155MM  155SM  175SS  175MM  175SM  195MM  195LL  195ML  220MM  220LL  220ML  250MM  250LL  250ML  290MM  290LL  290ML 

  کاربرد: حمل ایمن تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی عمومی
 • 2,500 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته :  1 عددی  6 عددی  2 عددی 

  مدل :  S  M  L 

  کاربرد: نگهداری ملزومات اولیه درمانی
 • 1,000 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  تعداد خانه :  3  4  8 

  کاربرد: نگهدارنده های داخلی ظرف حمل نمونه ها
 • 17,200 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  کاربرد: حمل ایمن نمونه ها بصورت هوایی-زمینی-دریایی
 • 13,500 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  کاربرد: حمل ایمن نمونه ها
 • 90,000 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  کاربرد: دارای کیت لیوان برای انواع ظروف نمونه برداری و قوطی مدفوع، حمل انواع تجهیزات نمونه گیریبا قابلیت قرارگیری جالوله ای در آن، حمل انواع تجهیزات نمونه گیری و ..
 • 90,000 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  کاربرد: دارای کیت لوله برای انواع لوله ها و ظروف نمونه برداری، حمل انواع تجهیزات نمونه گیری با قابلیت قرارگیری جالوله ای در آن، حمل انواع تجهیزات نمونه گیری
 • 90,000 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  کاربرد: حمل انواع تجهیزات نمونه گیری، با قابلیت قرارگیری جالوله ای در آن، حمل انواع تجهیزات نمونه گیری و...
 • 24,000 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  تعداد خانه :  100 

  کاربرد: نگهداری وسازماندهی انواع لوله ها ومیکروتیوپ ها
 • 10,800 تومان 100موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  تعداد خانه :  10  25  50  100 

  کاربرد: نگهداری وسازماندهی تعداد زیادی از لام ها
 • 850 تومان 50موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  تعداد خانه :  7  13  20  22  25  49 

  کاربرد: نگهدارنده داخلی بیوجار به منظور سازماندهی بهتره وافزایش ایمنی حمل انواع لوله ها وظروف نمونه گیری توسط بیوجار طراحی شده است . تمامی نگهدارنده ها از جنس پلی اتیلن می باشند.
مقایسه 0

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت