counter free hit invisible

سمپلر آزمایشگاه


سمپلر آزمایشگاه چیست ؟

کاربرد سمپلر در آزمایشگاه

سمپلرها انواع و اندازه های مختلفی دارند. معمولا در آزمایشگاه ها برای انتقال حجم اندکی از محلول ها از 1 تا  1000میکرولیتر با دقت بالا از سمپلر استفاده می شود. برخی از آنها به صورت ثابت طراحی شده اند و قادرند تنها یک حجم مشخص از مایع را جا به جا کند. اما نوع متغییر آن میتواند بر اساس...

بیشتر
مقایسه 0

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت